VIII turnus edukacyjno-wypoczynkowy dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich został zrealizowany w dniach 6-11.10.2023

Celem turnusów edukacyjno-wypoczynkowych było przywrócenie aktywności umysłowej i fizycznej seniorów, a przez to poprawa funkcjonowania w środowisku zamieszkania. Turnusy przeżywane w grupie rówieśniczej pozwaliły na nawiązanie nowych znajomości, aktywnego odpoczynku, do podniesiena własnej samooceny.

Każdy dzień pięciodniowego turnusu wypełniony był zajęciami aktywizującymi: spacerami wzdłuż rzeki Wisły, wycieczkami rowerowymi lub jazdą na rowerkach stacjonarnych i gimnastyką. W ramach aktywności artystycznej odbyły się zajęcia z decoupage (seniorzy ozdabiali pudełka na herbatę), zdobienie świeczek,  wykonywanie mydełka glicerynowego. W ramach aktywności umysłowej miały miejsce  gry i zabawy na sprawność umysłu, pogodne wieczorki, zajęcia komputerowe, kafejka internetowa. Seniorzy korzystali ze sprzętu komputerowego z pomocą informatyka. Nasi beneficjenci uczestniczyli w warsztatach na temat wolontariatu senioralnego.