V turnus w ramach projektu rządowego ATYWNI+ w obiektywie

W dniach 10-15.10.2022 przeprowadzony został kolejny turnus projektu „Turnusy aktywizująco-rekreacujne dl amieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, edycja II” Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych im zajęciach. Po raz pierwszy w życiu samodzielnie kazdy wykonał swoje ekologiczne mydełko, udekorował świeczkę, ozdobił metoda decoupage herbaciarkę i przygotowal torbę z odblaskiem i napisem „Aktywni+” Ulubionym sposobem spędzania czasu w gronie wszystkich Seniorów były zajęcia ruchowe (spacery z kijkami, gimnastyka) oraz  pogodne wieczorki. Był też czas na kawę przy internecie czyli na kafejke internetową.