Rządowy projekt Aktywni+ na rok 2023 jest realizowany przez Fundację Caritas Katowice w Ośrodku Święta Rodzina

„Turnusy edukacyjno-wypoczynkowe dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”

Nazwa programu:

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025, edycja 2023

Nazwa projektu:

„Turnusy edukacyjno-wypoczynkowe dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”

Dofinansowanie: 125 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 146 720,38 zł

Zaplanowana liczba uczestników: 192 osoby

Projekt kierowany jest do seniorów  zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i uboższe dzielnice miast.

Celem turnusów edukacyjno-wypoczynkowych jest przywrócenie aktywności umysłowej i fizycznej seniorów, a przez to poprawa funkcjonowania w środowisku zamieszkania. Turnusy są nieodpłatne. Przeżywane w grupie rówieśniczej pozwalają seniorom na poznanie nowych form spędzania czasu wolnego, aktywnego odpoczynku, do powrotu do zaniechanych zainteresowań, pasji, do poprawy własnej samooceny.
Każdy dzień pięciodniowego turnusu wypełniony jest zajęciami aktywizującymi:

  • aktywność fizyczna czyli spacery wzdłuż rzeki Wisły, wycieczki rowerowe lub jazda na rowerkach stacjonarnych, gimnastyka;
  • aktywność artystyczna to zajęcia z decoupage (seniorzy ozdabiają pudełka na herbatę), zajęcia zdobienia świeczek,  zajęcia wykonywania mydełka toaletowego;
  • aktywność umysłowa czyli gry i zabawy na sprawność umysłu, pogodne wieczorki, zajęcia komputerowe, kafejka internetowa – seniorzy będą mogli korzystać ze sprzętu komputerowego z pomocą informatyka
  • warsztaty na temat wolontariatu senioralnego

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się poprzez zaproszenia skierowane do Parafialnych Zespołów Caritas, Klubó Seniora, do OPS/MOPS oraz zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Caritas Katowice.

Pierwszy turnus został zrealizowany w dniach: 16-21.06.2023.